Search

6 สิ่งที่ควรเรียนรู้จากคนเก่ง


กว่าที่คนๆหนึ่งจะเก่งและประสบความสำเร็จ

ต้องผ่านการเรียนรู้ การผิดพลาด ความล้มเหลวมาเท่าไหร่

.

เค้าก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอย่างไร และทำไมเขาถึงเก่ง

.

วันนี้ขอนำเสนอ 6 สิ่งที่ควรเรียนรู้จากคนเก่ง

เพื่อเป็นแรงผลักดันและเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองให้เก่งยิ่งๆขึ้นไป

.

มีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับ

0 views0 comments