top of page
9.jpg

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขาย

 

ในปัจจุบัน หลายๆแบรนด์เริ่มเห็นความสำคัญในการ สร้างทีมการตลาดออนไลน์เป็นของตัวเอง เพื่อรองรับกับการขยายตัวของการตลาดออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาที่ต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SMART AD MARKETING เป็นบริษัทเอเจนซี่ ที่เข้าใจถึงปัญหา ที่เกิดขึ้น และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำแนะนำ วางแผนการตลาดออนไลน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปรึกษาเพิ่มเติม คลิก !.png

คุณจะได้อะไรบ้างจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

1. การวางแผนการตลาดออนไลน์ภาพรวมทั้งระบบ

วิเคราะห์ธุรกิจแต่ละประเภทของลูกค้า เพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงานและหน้าที่ของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ พร้อม KPI การวัดประเมินผล เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทีมการตลาดออนไลน์ และ ฝ่ายขาย

ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่พื้นฐาน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกคนในองค์กร ทำงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง ดังนั้นจะต้องมีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. การวางแผนคอนเทนต์ เพื่อสร้าง Engagement 

ความสำคัญของสื่อที่เสนอไป จะต้องน่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยสื่อที่จะต้องจัดทำ เช่น Video Content , ออกแบบภาพ Graphic ต่างๆ ตาม Selling Funnel 

4. การวางแผนการโฆษณา ช่องทางออนไลน์ต่างๆ

การโฆษณออนไลน์ ตาม Platform ต่างๆ เป็นการนำส่งสื่อที่จัดทำไว้ให้กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดยอดขายตามเป้าหมาย ซึ่งการวางแผนอย่างเป็นระบบจะช่วยลดต้นทุนการโฆษณาได้ 

5. การวิเคราะห์ สรุป รายงานผล และการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละส่วน รวมถึงการโฆษณา ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ช่วยให้องค์กรเข้าใจแนวทางเดียวกัน และสามารถวางแผนพัฒนา ในการทำการตลาดในขั้นถัดไปได้อย่างถูกต้อง

IMG_9787.jpg
Private Coaching 4.jpg
Training K Bank3.jpg

หลักการทำงานของเรา ร่วมกับลูกค้า

" ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของเรา "

ทีมงาน Smart Ads Marketing มีความพร้อม และความตั้งใจจริงในการช่วยแก้ปัญหา และ พัฒนาองค์กรของลูกค้า ด้านการตลาดออนไลน์อย่างเข้าใจ และเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่าบริการ Online Marketing Consult

เริ่มต้นวางแผนการตลาดออนไลน์ ทำอย่างไรให้คุ้มค่า 

1. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของลูกค้า

ทีมงานให้คำแนะนำ ในการวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้า อย่างละเอียด เพื่อการวางแผนในขั้นตอนต่อไป

2. การวางแผนการทำงาน กำหนดเป้าหมาย

การวางแผนงาน โดยแบ่งออกเป็น แผน 3 เดือน, 6 เดือน และ12 เดือน ขึ้นอยู่กับ แพคเกจ ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ

3. การดำเนินการตามแผนงานโดยผู้เชี่ยวชาญ

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละส่วน จะดำเนินการตามแผน ร่วมกับลูกค้า 

4. ติดตามและวัดผลการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดและคุ้มค่าสำหรับลูกค้า

การให้บริการที่ปรึกษา

รายละเอียดการให้บริการขึ้นอยู่แต่ละธุรกิจ ลูกค้าสามารถทักเข้ามาเพื่อปรึกษา สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ หรือสามารถนัดเจ้าหน้าที่ เพื่อนำเสนอข้อมูลการทำการตลาด หรือการอบรมการตลาดออนไลน์ได้ 

ปรึกษาเพิ่มเติม คลิก !.png

บางส่วนของลูกค้าที่ใช้บริการ SMART AD MARKETING

Refference consult 02-01.png
bottom of page